O nas

Glavni strateški cilj podjetja je ponujati čim širši nabor grabeniških storitev, nenehno izboljševanje konkurenčnosti ponudbe in s tem povečevanje poslovne uspešnosti in učinkovitosti ter izboljševanje položaja na trgu.

Podjetje pri nudenju gradbenih storitev sledi svojemu glavnemu poslanstvu t.j. zadovoljstvo strank, zato se prioritetno na vsakem koraku prilagaja obstoječim in potencialnim kupcem. Veseli nas, da se večina naših strank vrača, ob tem pa prihajajo številne nove stranke s priporočili. Vizija podjetja je postati eden izmed vodilnih ponudnikov gradbenih storitev v SV Sloveniji na področju malih in srednjih gradenj. Z nenehnim izobraževanjem in motiviranjem zaposlenih želi podjetje zagotavljati konkurenčnost kadrov in pripadnost podjetju, kar poveča tudi kakovost samih storitev. Glavni cilj podjetja bodo tudi v prihodnje ponudba čim kvalitetnejše in cenovno dostopne možnost gradnje.

Poslovanje podjetja

Gradbeništvo Dengrad je bilo ustanovljeno marca 2009. Podjetje Dengrad, Denis Rajbar, s.p. se ukvarja z izgradnjo stanovanjskih objektov, poslovnih objektov, turističnih objektov, industrijskih objektov, športnih objektov in drugih namenskih objektov. V tem sklopu tako podjetje opravlja storitve zidarstva, fasaderstva, adaptacije, urejanje okolice in celotne gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih objektov na ključ. Kljub temu, da je podjetje razmeroma mlado, pa poseduje močne in bogate kadrovske reference na čelu z lastnikom podjetja, ki po zaključku študija gradbeništva že od vsega začetka poklicne kariere pridobiva izkušnje na področju gradbeništva, saj je takoj po zaključku izobraževanja bil zaposlen pri gradbenem podjetju SGP POMGRAD d.d. Trenutno nas je v podjetju 24 izobraženih zaposlenih z večletnimi izkušnjami z gradbenimi deli in 2 študenta gradbeništva. Potrebno je poudariti, da podjetje v dejavnosti gradbeništva zaposluje le domači kader iz Pomurja, kar pomeni, da se zaveda in občutno prispeva k dvigu ekonomske in gospodarske moči Pomurja. V kratkem času poslovanja si je podjetje z velikimi objekti pridobilo močne in bogate reference in glede na veliko povpraševanje upravičeno pričakuje povečevanje tržnega deleža na področju opravljanja storitev gradbenih del. Podjetje iz leta v leto povečuje tudi tržni delež v sosednji Avstriji, kar pomeni, da je celovita kakovost storitev opažena tudi v sosednjih državah. Za ta poklic poskušamo navdušiti čim več mladih, zato zaposlujemo tudi 3 študente. V letu 2011 smo razpisali tudi kadrovsko štipendijo, ki je z letom 2014 po uspešnem zaključku izobraževanja prešla v redno zaposlitev. Z nenehnim izobraževanjem in motiviranjem zaposlenih želi podjetje zagotavljati konkurenčnost kadrov in pripadnost podjetju, kar poveča tudi kakovost samih storitev. Tako so se v letu 2012 vsi zaposleni udeležili usposabljanja na področju jezikov. Ker je podjetje s svojimi storitvami na področju gradbeništva prisotno tudi na tujem avstrijskem trgu, je ključnega pomena znanje nemškega jezika. Narava storitev je takšna, da mora biti izvajalec del nenehno v stiku z naročnikom kar pa je ob neznanju strokovnega tujega jezika praktično nemogoče.

Podjetje tako ne strmi k hitremu zaslužku, temveč želi čim več prispevati k razvoju regije na vseh področjih. Podjetje je močno vpeto v okolje, saj izbrani dobavitelji podjetja prav tako prihajajo iz tega dela regije. Obenem pomaga podjetje različnim društvom in organizacijam s številnimi donacijami in sponzorstvom in tudi na tak način vrača svoj delež v okolje.