Adaptacije

Vse več ljudi se odloča za obnovo starejših hiš. Pri obnovi je treba upoštevati vse prednosti in slabosti, ki jih sanirane hiše premorejo, prav tako pa individualne želje investitorjev.

Dobra sanacija zahteva uporabo ustreznega materiala, prav tako pa veliko znanja in strokovnosti, ki jih pridobivamo z obiski raznih predavanj in nenazadnje z lastnimi izkušnjami.